Lenny Leleu

Do you already know Lenny Leleu? She’s a designer that graduated at the royal academy of fine arts in Antwerp and designs swimwear. Not regular swimwear, but bikini’s, bathingsuits,… which make the whole beach stare at you because it’s so special and pretty. She just opened an online shop. I was one of the models for her current campaignpictures. Can you find me?
Ken jij Lenny Leleu al? Zij is een ontwerpster die afgestudeerd is aan de modeacademie van Antwerpen en ontwerpt badmode. Niet doorsnee badmode, maar bikini’s, badpakken,… die het hele strand naar je laten staren omdat het zo speciaal en mooi is. Ze heeft juist een online shop geopend. Ik was één van de modellen voor haar huidige campagnebeeld. Kan jij me vinden op de foto? 

Here are my three favorite items of her online shop:

Hier zijn mijn drie favoriete items uit haar online shop:

I really find her beachwear sexy and very feminine. You can view previous work on the video below, which is a very nice catwalkshow.
Ik vind haar badmode sexy en heel vrouwelijk. Je kan vorige ontwerpen bekijken op onderstaande video, een supermooie catwalkshow! 

If you like what you see, you should definately check (and like) her facebookfanpage!
Als je deze post interessant vind, moet je zeker haar facebookfanpage bekijken (en liken)!
Nathalie